Informatiepunt voor ouders

Afkortingen en moeilijke termen:

GC =  gemeenschappelijk curriculum 

IAC = individueel aangepast curriculum (voor deze opleidingsvormen: OV1, OV2, OV3)

OV4 = opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs (deze leerlingen volgen in het gewoon secundair onderwijs het gemeenschappelijk curriculum en kunnen geen IAC-traject volgen)

HGD = handelingsgerichte diagnostiek 

Disproportionaliteit = onredelijkheid van aanpassingen aangetoond na een proces van afweging 

Scroll to Top