Welkom op de website van het Katholiek Leersteuncentrum West-Vlaanderen.

Wij ondersteunen scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs.
Hiervoor gaan we aan de slag met zowel de leerling als de leerkracht(en), het team en de school om tot systeemversterking te komen.

Samen met onze partners (scholen gewoon onderwijs, scholen buitengewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdienst), de ouders en eventuele
externen vormen we een netwerk, waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

Scroll naar boven